Certificering

CO2

Goed omgaan met de planeet en je eigen omgeving wordt in het algemeen en ook door ons als organisatie belangrijk gevonden. Quint & v. Ginkel bv. heeft de afgelopen jaren zijn CO2 footprint laten inventariseren door een gecertificeerde instelling. Hieruit blijkt dat wij ruim binnen de geaccepteerde opgelegde uitstootmarges vallen. Door kritisch te zijn op de aanschaf van ons wagenpark, onze grootste vervuiler, proberen we de CO2 uitstoot steeds verder terug te brengen. In 2015 hebben we hier actief beleid en maatregelen op geschreven om de uitstoot planmatig omlaag te brengen. Dit pakket aan beleid en maatregelen is gecertificeerd conform CO2 prestatieladder trede 3. Op onze website vind je de van toepassing zijnde beleidsdocumenten.

3.B.1 CO2 reductiedoelstellingen
3.C.1 CO2 footprint
3.D.1 Initiatieven
CO2 Prestatieladder versie 3.0