Certificering

CO2/MVO

Goed omgaan met de planeet en je eigen omgeving wordt in het algemeen en ook door ons als organisatie belangrijk gevonden. Quint & v. Ginkel B.V. heeft de afgelopen jaren zijn CO2 footprint laten inventariseren door een gecertificeerde instelling. Hieruit blijkt dat wij ruim binnen de geaccepteerde opgelegde uitstootmarges vallen. Door kritisch te zijn op de aanschaf van ons wagenpark, onze grootste vervuiler, proberen we de CO2 uitstoot steeds verder terug te brengen. In 2015 hebben we hier actief beleid en maatregelen op geschreven om de uitstoot planmatig omlaag te brengen. Dit pakket aan beleid en maatregelen is gecertificeerd conform CO2 prestatieladder trede 3. In 2016 hebben we daarnaast MVO prestatieladder niveau 3 behaald.

Voor 2019 hebben we de ambitie om ons te certificeren op niveau 5 van de CO2-prestatieladder.

Hieronder vind je de van toepassing zijnde beleidsdocumenten.

3.B.1 CO2 reductiedoelstellingen
3.C.1 CO2 footprint berekening 2017
3.C.1 Trendanalyse CO2 footprint 2013-2017
3.D.1 Initiatieven
CO2 Prestatieladder versie 3.0
CO2 beleidsplan 2015-2020
MVO beleidsplan 2018

Certificering