Expertise

Gas

Wanneer je aan gas denkt, denk je aan veiligheid. Gaswerkzaamheden brengen namelijk altijd explosiegevaar met zich mee. Waar onzorgvuldig wordt gewerkt kan dat tot enorme schade leiden. Quint & v. Ginkel bv. beschikt over een aantal gespecialiseerde gasploegen die worden ingezet voor de aanleg en renovatie van gasleidingen. Deze ploegen nemen geen risico en veilig werken staat voorop. De medewerkers die met gas werken zijn hiervoor speciaal geschoold en worden periodiek gecontroleerd op hun actuele (veiligheids) kennis.