Expertise

KPN

Hoewel het gebruik van vaste telefonie steeds verder afneemt blijft de aanleg en onderhoudt van het zogenaamde KPN netwerk steeds doorgaan. Dit komt mede omdat via dit netwerk ook snel internet kan worden bereikt bijvoorbeeld met VDSL de opvolger van het bekend ADSL. Hoewel de verwachting is dat glasvezel of andere alternatieven de komende jaren steeds meer de overhand zullen krijgen is en blijft het KPN netwerk een solide en betrouwbaar netwerk waar Quint & v. Ginkel bv. en haar medewerker aan meebouwt en onderhoud.