Certificering

ISO 14001

ISO 14001 is dé standaard om milieuprestaties te verbeteren en de kwaliteit van het milieumanagement aan te tonen.
Met ISO 14001 :
• Wordt er systematisch aan betere milieuprestaties gewerkt;
• Vindt naleving van wet- en regelgeving plaats;
• Verkrijgt men scherp inzicht in zowel de risico’s als de kansen op milieugebied
• Wordt concreet invulling gegeven aan de ‘milieupijler’ van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
• Beschikt men over een internationaal erkende basis voor certificatie

Quint en Van Ginkel is vanaf 2015 gecertificeerd volgens de vernieuwde ISO14001-norm gebaseerd op de zogenaamde ISO High Level Structure (HLS). Deze HLS bestaat uit een standaardhoofdstukindeling en een basistekst voor een managementsysteem. Alle ISO-managementsystemen zijn of worden op basis van deze HLS ontwikkeld. Met een ISO 14001-certificaat toont Quint en Van Ginkel aan dat aan alle eisen van de vernieuwde norm wordt voldaan.


Certificaat ISO 14001

Certificering