Aanleg nieuw elektriciteitsnet voor Westergouwe in Gouda

De nieuwe woonwijk Westergouwe in Gouda (Zuid-Holland) wordt deels gasvrij gebouwd. Nederland is aan het verduurzamen, en daar is extra elektriciteit voor nodig. In opdracht van netbeheerder Stedin voeren wij als uitvoerend aannemer verschillende werkzaamheden uit bij dit project, waaronder het aanleggen van een 10 kilovolt tracé dat vanaf een elektriciteitsstation bij Bolwerk in Gouda helemaal tot aan Westergouwe loopt.

Hoe gaan we te werk?

Deze verbinding wordt, over de lengte van zo’n twee kilometer, op drie manieren gelegd:

  • Waar het kan vindt een open ontgraving plaats onder wegen/stoepen. Daarbij ontgraven we een sleuf in de weg waar de kabels in gelegd worden.
  • Waar kabels onder water doorgaan, bijvoorbeeld onder de Turfsingel, vindt een gestuurde boring plaats. Met behulp van een boorinstallatie bij het intredepunt leggen we buizen onder het water door. In die buizen komen de kabels veilig te liggen.
  • Op plekken waar een weg niet opengebroken kan of mag worden, persen we een buis onder het wegdek door. Daar doorheen worden de kabels gelegd.

 

De benodigde boringen worden uitgevoerd door onze partner Gebr. Van Leeuwen.

Vanaf het elektriciteitsstation bij Bolwerk loopt het tracé door tot een nieuw te bouwen elektriciteitsstation in de wijk Westergouwe. De verbinding loopt onder andere onder de Turfsingel, de Sint Mariewal en het Gouwekanaal door.

 

Eind 2019 klaar voor gebruik

De eerste fase van dit project, boringen onder de Gouwe, is inmiddels afgerond. Eind 2019 zal Quint & van Ginkel B.V. dit project opleveren en zal Westergouwe Nederland weer een stukje duurzamer maken.

Heb je vragen over dit project of wil je Quint & van Ginkel B.V. inschakelen voor aanleg of onderhoud van een elektriciteitsnetwerk? Neem contact op.