×

STORING? Bel naar

085 041 02 02

en wij helpen je zo snel mogelijk!

CERTIFICERING

Certificering

Quint & van Ginkel B.V. is al jarenlang werkzaam als installatiebedrijf van o.a. kabels, gas en elektra in de regio Scherpenzeel, Utrecht, Nieuwegein en Amersfoort. Alle jaren die we al werken in de ondergrondse infra kunnen we onze kwaliteit waarborgen doordat we voortdurend bezig zijn om onze certificaties te onderhouden en verder uit te breiden. Naast een aantal ‘basiscertificaten’ voor de infrastructuur zijn we ook gecertificeerd op het gebied van milieu en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Schakel je ons in voor een project in de ondergrondse infra? Dan weet je dankzij deze certificaten zeker dat het werk in goede én ‘groene’ handen is.

Veiligheidsladder trede 4

De Safety Culture Ladder (in Nederland bekend als ‘Veiligheidsladder’ is een beoordelingsmethode om het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen in bedrijven te meten. Hierbij wordt de nadruk op verbeteren van de veiligheidscultuur en –gedrag gelegd.

SCL is bedoeld als maatregel om bedrijven en hun leveranciers te stimuleren om bewust veilig te werken. Hoe hoger het veiligheidsbewustzijn is in een organisatie, hoe hoger de toegekende laddertrede. Quint & Van Ginkel staat sinds mei 2021 op trede 4 van de Veiligheidsladder.

ISO 9001

Wij zijn trotse eigenaar van een ISO 9001-certificaat. ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen en zegt simpelweg dat wij onze interne processen en kwaliteit op orde hebben. Iedere drie jaar wordt er opnieuw getoetst of we aan deze norm voldoen en jaarlijks is er ook een audit om te checken of we nog steeds netjes aan alle eisen voldoen.

ISO 14001

Quint & van Ginkel B.V. is gecertificeerd volgens ISO 14001. Met dit certificaat geven we vorm aan milieumanagement en laten we onze ambitie zien om onze milieuprestaties verder te verbeteren. Concreet geeft dit certificaat aan:

  • Dat we systematisch werken aan betere milieuprestaties;
  • Dat we wet- en regelgeving naleven;
  • Dat we de zowel risico’s als kansen op het gebied van milieu scherp hebben;
  • Dat we aantoonbaar invulling geven aan de ‘milieupijler’ van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

CO2- en MVO Prestatieladder

Door bewust om te gaan met onze rol binnen het milieu zijn we actief bezig om CO2-reductie in ons bedrijf te realiseren. Ons wagenpark is onze grootste vervuiler en daar proberen we heel kritisch de uitstoot steeds te verminderen. Vanaf november 2019 hebben we een certificaat op niveau 5, het hoogste niveau op de CO2-prestatieladder. In de periode 2013-2019 realiseerden we een reductie van bijna 27 %. Voor de nieuwe periode 2020 – 2030 hebben we klimaatneutraal worden als CO2-reductiedoelstelling neergezet. Voor 2025 willen we 50 % van onze CO2-uitstoot reduceren.

Daarnaast zijn we ook gecertificeerd voor MVO-prestatieladder op niveau 3. Naast onze inspanning op het gebied van ‘Planet’ geven we ook richting aan onze ambities en prestaties op de andere thema’s ‘People’ en ‘Profit’ voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

MVO Prestatieladder (downloads)

CO2 Prestatieladder (downloads)

CKB-certificaat

Een CKB-certificaat is een must have in ons werkgebied. CKB staat voor Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven. Dit certificaat hebben wij al sinds onze oprichting en inmiddels zijn we gecertificeerd voor alle deelscopes van Kabels. Leidingen en Sleufloze Technieken

VCA**

Het VCA-certificaat gaat over veilig werken in de aannemerij. Veiligheid is voor ons een topprioriteit. Quint & van Ginkel B.V. is als bedrijf is met twee sterren VCA-gecertificeerd. Daardoor kunnen wij ook aan grote projecten (> 1 miljoen euro) werken en tegelijkertijd veiligheid garanderen.

Behalve het bedrijf zelf hebben ook al onze medewerkers en ingehuurde krachten minimaal een basiscertificering VCA.

BRL 7000-CERTIFICATEN

Sinds 2014 is Quint & van Ginkel B.V. in het bezit van een BRL 7000-certificaat met het protocol 7004 voor het tijdelijk uitplaatsen van vervuilde grond. Vanaf 2020 is Quint & van Ginkel B.V. ook gecertificeerd voor het protocol 7001 voor uitvoering van landbodemsaneringen met conventionele methoden. Onze interne en externe specialisten voldoen aan alle eisen die gesteld worden aan deze werkzaamheden in ondergrondse infra.

ISO 27001

Quint & van Ginkel is per 6 januari 2022 gecertificeerd voor ISO 27001 (informatiebeveiliging)!

Wat is dit eigenlijk?
ISO 27001 is de internationale standaard voor informatiebeveiliging. Kern van de ISO 27001 is het beschermen van de vertrouwelijkheid, integriteit en de beschikbaarheid van informatie en geeft belanghebbenden het vertrouwen dat risico’s worden beheerd.

Met het behalen van dit certificaat borgt Quint & van Ginkel dat gegevens van klanten, eindgebruikers en opdrachtgevers nog beter worden beheerd. Ook is er binnen deze certificering veel aandacht voor veilig inloggen, phishing, wachtwoordgebruik en voorkomen dat je gehackt word. Iets wat voor Quint & van Ginkel een prioriteit is.

TOP