×

STORING? Bel naar

085 041 02 02

en wij helpen je zo snel mogelijk!

CERTIFICERING

Certificering

Quint & van Ginkel B.V. is al jarenlang werkzaam als installatiebedrijf van o.a. kabels, gas en elektra in de regio Scherpenzeel, Utrecht, Nieuwegein en Amersfoort. Alle jaren die we al werken in de ondergrondse infra kunnen we onze kwaliteit waarborgen doordat we voortdurend bezig zijn om onze certificaten uit te breiden en te updaten. Naast een aantal ‘basiscertificaten’ zijn we ook zeer goed gecertificeerd op het gebied van milieu.

Schakel je ons in voor een project in de ondergrondse infra? Dan weet je dankzij deze certificaten zeker dat het werk in goede én ‘groene’ handen is.

Veiligheidsladder trede 3

De Safety Culture Ladder (in Nederland bekend als “de Veiligheidsladder”) is een beoordelingsmethode om het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen (cultuur & gedrag) in bedrijven te meten.  Hierbij wordt de nadruk op de veiligheidscultuur gelegd. De SCL is bedoeld als maatregel om bedrijven en hun leveranciers te stimuleren om bewust veilig te werken. Hoe hoger het veiligheidsbewustzijn is in een organisatie, hoe hoger de toegekende laddertrede. Quint & Van Ginkel staat sinds 2020 op trede 3 van de veiligheidsladder.

ISO 9001

Wij zijn trotse eigenaar van een ISO 9001-certificaat. ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen en zegt simpelweg dat wij onze interne processen op orde hebben. Iedere drie jaar wordt er opnieuw getoetst of we aan deze norm voldoen en jaarlijks is er ook een audit om te checken of we nog steeds netjes aan alle eisen voldoen.

ISO 14001

Quint & van Ginkel B.V. is gecertificeerd volgens de vernieuwde ISO 14001-norm. Dit certificaat gaat over het milieumanagement dat wij voeren en heeft als doel om milieuprestaties te verbeteren. Voor ons betekent dit:

  • Dat we systematisch werken aan betere milieuprestaties;
  • Dat we wet- en regelgeving naleven;
  • Dat we de zowel risico’s als kansen op het gebied van milieu scherp hebben;
  • Dat we concreet invulling geven aan de ‘milieupijler’ van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

CO2 /MVO

Aansluitend op onze ISO 14001-certificering hebben we voor Quint & van Ginkel B.V. de afgelopen jaren onze CO2 -voetafdruk laten inventariseren. Goed nieuws: we vallen ruim binnen de opgelegde uitstootmarges! Dit bereiken we door bewust om te gaan met onze rol binnen het milieu. Ons wagenpark is onze grootste vervuiler, en daar proberen we heel kritisch de uitstoot steeds te verminderen. Vanaf november 2019 hebben we een certificaat op niveau 5, het hoogste niveau op de CO2-prestatieladder.

Daarnaast zijn we ook gecertificeerd voor MvVO-prestatieladder op niveau 3. Naast onze inspanning op het gebied van milieu zijn ook onze prestaties op de andere kernthema’s van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen hier in vorm gegeven.

CKB-certificaat

Een CKB-certificaat is een must have in ons werkgebied. CKB staat voor Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven. Dit certificaat hebben wij natuurlijk al sinds onze oprichting.

VCA**

Het VCA-certificaat gaat over veilig werken. Veiligheid is voor ons een topprioriteit, dus Quint & van Ginkel B.V. als bedrijf is met twee sterren VCA-gecertificeerd. Daardoor kunnen wij ook aan grote projecten (> 1 miljoen euro) werken en tegelijkertijd veiligheid garanderen. Behalve het bedrijf zelf hebben ook al onze medewerkers en ingehuurde krachten minimaal een basiscertificering VCA.

BRL 7004-certificaat

Sinds 2014 heeft Quint & van Ginkel B.V. een BRL 7004-certificaat voor het werken in vervuilde grond. Sinds 2020 is Quint & van Ginkel B.V. ook gecertificeerd voor het BRL7001-certificaat. Dit betreft uitvoering landbodemsaneringen met conventionele methoden. Onze interne én externe specialisten voldoen aan alle eisen die gesteld worden aan deze werkzaamheden in ondergrondse infra.

TOP