Kwartaalmonitor MRA-Elektrisch (3 | 2019)

Binnen het project MRA-Elektrisch werken overheden in Flevoland, Noord-Holland en Utrecht samen om elektrisch vervoer te stimuleren. Sinds 2012 ondersteunt het projectbureau het plaatsen en beheren van laadinfrastructuur in gemeenten en fungeert zij als initiator en aanjager van projecten met elektrische voertuigen. Het doel is om uitstoot van fossiele brandstoffen te verminderen en op die manier de luchtkwaliteit te verbeteren en bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen.

Het werkprogramma 2019 laat zien hoe MRA-Elektrisch haar beleidsdoelen realiseert. In deze monitor informeren wij u graag over de ontwikkelingen in het tweede kwartaal.

Sleutelrol voor lokale overheden: op naar 250.000 laadpalen in 2030
Het klimaatakkoord is helder. Voor het stimuleren van het elektrisch rijden trekt het kabinet minder geld uit dan gehoopt. Tegelijkertijd houdt het onverminderd vast aan de ambitie dat elke nieuw verkochte auto in 2030 elektrisch is. Om alle e-auto’s die er dan zijn te kunnen laten laden, zijn 250.000 publieke oplaadpalen nodig. Hoe zorgen we dat die er komen?

De Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) wijst de weg. Het adagium: regionale overheden pakken hun sleutelrol als opdrachtgever voor de publieke laadpalen en lokale overheden trekken samen op. MRA-Elektrisch dient als inspirerend voorbeeld en heeft al aangetoond: op die manier werkt het. De NAL, die is opgesteld door verschillende partijen uit de branche, maakt werk van de ambitie van het kabinet en vertaalt meteen het klimaatakkoord op het gebied van laadinfrastructuur in doelen, acties en afspraken. “De NAL laat zien dat het elektrisch rijden onlosmakelijk verbonden is met de energietransitie”, aldus projectmanager MRA-E Maarten Linnenkamp, “en dat er geen enkele twijfel is dat elektrisch rijden de toekomst heeft.”