Bekabeling zonnepark in Nieuwegein

In Nieuwegein heeft Waternet namens bedrijfsonderdeel Watertransportmaatschappij Rijn-Kennemerland (WRK) een zonnepark in gebruik genomen. Dit zonnepark kent een vermogen van 3,8 megawattpiek. De 14.000 zonnepanelen die hiervoor nodig zijn, nemen ruim 2 hectare grond in naast het Lekkanaal. Het zonnepark is gebouwd door ProfiNRG en de gehele bekabeling van dit park is verzorgd door Quint & van Ginkel B.V.

Het is van belang om het spanningsverlies bij dergelijke projecten zo veel mogelijk te beperken. Voor pv-installaties is het advies om het spanningsverlies te beperken tot één procent. Om dit te bewerkstelligen, moet er een goede bekabeling worden verzorgd. Dan kan er optimaal gebruik worden gemaakt van de opgewekte zonne-energie. Wij hebben voor dit mooie project de kabels geleverd, aangelegd en gemonteerd.